Reiki et spiritualité

Les cinq préceptes du Reiki : les Gokai
Reiki gros plan.jpg
Pourquoi une spiritualité en Reiki ?